Tangram I, 1 - 8, 2018

Acryl, Schlagmetall Kupfer und Holz auf Museumskarton
40 x 40 cm

 • Tangram I, 1 - 8, 2018 - 1
 • Tangram I, 1 - 8, 2018 - 2
 • Tangram I, 1 - 8, 2018 - 3
 • Tangram I, 1 - 8, 2018 - 4
 • Tangram I, 1 - 8, 2018 - 5
 • Tangram I, 1 - 8, 2018 - 6
 • Tangram I, 1 - 8, 2018 - 7
 • Tangram I, 1 - 8, 2018 - 8