Tangram I, 1 - 5, 2018

Acryl, Schlagmetall Kupfer und Holz auf Museumskarton
40 x 40 cm

  • Tangram I, 1 -  5, 2018 - 1
  • Tangram I, 1 -  5, 2018 - 2
  • Tangram I, 1 -  5, 2018 - 3
  • Tangram I, 1 -  5, 2018 - 4
  • Tangram I, 1 -  5, 2018 - 5